Slagsmål på isen

Slagsmål på isen har länge varit ett populärt segment inom ishockeyn. Sporten har präglats av tuffa tag och det blir ofta slagsmål i jämna matcher när känslorna svämmar över hos spelarna. Slagsmål inom ishockeyn var länge ett rätt ovanligt fenomen på de svenska rinkarna. I Nordamerika och då framförallt i Kanada har detta dock varit vanligt förekommande ur ett historiskt perspektiv. När NHL-hockeyn blev stor i Sverige och när det blev möjligt att se ishockey varje vecka på tv-apparaterna så blev slagsmål på isen mer vanligt även i Sverige. När en hockeyspelare kastar handskarna så vet man att han har bjudit upp till slagsmål med en spelare från motståndarlaget. Domarna i Sverige har försökt beivra detta och stoppa bråket innan det börjar medan domarna i Nordamerika låter spelarna slåss tills någon faller. Domarna kliver då in och delar vanligtvis ut matchstraff till spelarna. Ibland väntar också domarna i Sverige med att kliva in tills spelarna bråkat färdigt med varandra.

Slagsmål inom ishockeyn – argument för och emot

Det har länge debatterats ifall det ska vara lagligt med slagsmål på isen. Själva bråket får alla att sitta helt stilla på sina platser medan man får känslan att man bevittnar ett gladiatorspel. därför är det ok med slagsmål enligt de som förespråkar att det är en naturlig del av ishockeyn. Man hävdar vidare att det är en del av hockeykulturen trots att den inte haft en naturlig plats i Sverige lika länge som exempelvis i Nordamerika. Personer som är emot slagsmål inom ishockeyn menar att det inte är värdigt sporten och att en spelare kan bli allvarligt skadad. Det har också hänt att spelare har ramlat medvetslösa utan hjälm rakt ner i den hårda isen. Det får också konsekvenser för spelet då båda slagskämparna får matchstraff och när endast en spelare blir bestraffad så kan motståndarlaget få spela i numerärt överläge i hela 5 minuter. Enligt statistiken gällande slagsmål i Nordamerika så har dessa minskat sedan 2010 för varje år. Det finns inte samma statistik för svensk hockey, dock brukar den hockeykultur som finns i Nordamerika smitta av sig på den hockeykultur som finns i Skandinavien.

Varför man slåss på hockeyrinken

Det finns många anledningar till varför man slåss inom ishockey. En del motiv är relaterade till momentum i spelet och att slagsmålet ska ha en avskräckande effekt för motståndarna. Med det menar man att ett lag som befinner sig i underläge spelmässigt kan påbörja ett slagsmål för att få ett avbrott och vända trenden i spelet. En annan anledning kan vara hämnd för tidigare incidenter som skett mellan lagen. Det är vanligt att det finns så kallat “ont blod” mellan två spelare som får dessa individer att släppa alla eventuella motiv för att få chansen att bara göra upp en gång för alla. Många lag har också en så kallad “enforcer” vars roll är att avskräcka motståndare från att börja spela fult. Den personens roll är också att skydda viktiga spelare i det egna laget. Spelare som slåss och får matchstraff är ofta väldigt uppspelta och irriterade när de lämnar rinken och det kan därför vara bra att ha billiga soffor i omklädningsrummen då det finns en risk för att saker går sönder.

news